Конструкція з двома роторами

Краще пристосований до сільськогосподарського виробництва

Інтелектуальне управління польотом

Суперрозумна система управління нового покоління

RTK Позиціонування на сантиметровому рівні

Точний, повністю автономний політ

Стабільний низхідний струм

Підвищити проникнення в посіви

Багатонаправлені радари

Точне сприйняття та уникнення перешкод

Багатофункціональний дизайн

Розпилення / трансляція / картування

На основі накопичених ідей XAG у сільському господарстві

Переусвідомлений

Невеликий розмір, великий вплив

Революційна конструкція з двома роторами, що
нахиляються, з інтелектуальною системою управління SuperX 4,
оснащеною XAG RevoSpray™, RevoCast™ і RealTerra™.
Внесіть новий рівень ефективності в цифрове сільське господарство

Прорив у матеріалознавстві та технології виробництва

Вуглецевий полімер з обтічним корпусом

Революційна нахильна
двороторна конструкція

Більш сконцентрована низхідна тяга
Більш енергоефективна
Вища маневреність

Прорив у матеріалознавстві

та технології виробництва

Вуглецевий полімер з обтічним корпусом